Серф-сафари на катамаране в июле 2017 года

 

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серфинг на Мальдивах

серф-сафари на катамаране на Мальдивах